Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie cojaplote.com jest Marta Rakoczy, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą CO JA PLOTĘ MARTA RAKOCZY, pod adresem: ul. Sielanki 12, 05-092 Sadowa, gmina Łomianki, Polska (dalej: „Co ja plotę”), numer NIP 5311565818, REGON 360647145. Z Co ja plotę możesz skontaktować się poprzez email: marta@cojaplote.pl oraz pod numerem telefonu +48 792 346 638.

Poniższa polityka prywatności, wyjaśnia, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

Co ja plotę przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. zawiązanie oraz wykonanie umowy, którą zawierasz z Co ja plotę dokonując zakupu lub zamówienia poprzez sklep internetowy cojaplote.com – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Co ja plotę – są to obowiązki prawne z zakresu rachunkowości i podatków oraz inne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. przetwarzanie danych jest także niezbędne do osiągnięcia uzasadnionych interesów Co ja plotę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a dokładnie:
  1. udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Ciebie na adres emailowy Co ja plotę, aby dostarczyć Ci niezbędnych informacji i zapewnić bezproblemową współpracę, a także umożliwić Ci korzystanie z Twoich praw;
  1. prowadzenie profili Co ja plotę w mediach społecznościowych – na Pinterest, Facebook i Instagram – jeśli zdecydujesz się polubić lub obserwować te profile;
  1. ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartymi umowami i korzystaniem ze sklepu cojaplote.com;
  1. zapewnienie sprawnego, niezakłóconego i zgodnego z prawem korzystania ze sklepu cojaplote.com, w tym sporządzanie statystyk aktywności na stronie.

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie (podajesz je w formularzu zamówienia czy w zapytaniach emailowych, reklamacjach czy formularzach odstąpienia od umowy, a także za pomocą plików cookies – o których więcej możesz przeczytać poniżej.


Co ja plotę przetwarza następujące Twoje dane osobowe:

 • imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, telefon, wybrane przez Ciebie produkty i ich konfiguracje, preferencje wysyłki, informacje o płatności (kwota, data wykonania, przy przelewach – także numer konta bankowego), informacje o zwrocie, powodzie zwrotu, powodach reklamacji (jeśli je podasz). Dane te będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i wymogami księgowości (obecnie: 5 lat od daty wygaśnięcia zobowiązania podatkowego) i przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych związanych z Twoim zakupem lub zamówieniem (obecnie: 6 lat od daty czynności, na gruncie której może powstać roszczenie – złożenia zamówienia, założenia reklamacji, złożenia skargi konsumenckiej);
 • Informacje o Twoim profilu na Pinterest, Facebook lub Instagram (nazwa konta, użytkownika, publikowane treści) – o ile będziesz obserwować lub  polubisz profil Co ja plotę w tych mediach społecznościowych; Twoje dane będą przetwarzane to czasu wycofania obserwowania lub polubienia;
 • a także dane z plików cookies – jak poniżej:
Nazwa plikuRodzaj plikuOkres przechowywania
wc_cart_hash_#Niezbędny plik zapewniający prawidłowe korzystanie ze sklepu – zapisywanie Twoich wyborów w koszykuDopóki nie zostanie przez Ciebie usunięty  
wc_fragments_#Niezbędny plik zapewniający prawidłowe działanie sklepu – funkcjonalność koszykaDo czasu zamknięcia przez Ciebie sesji przeglądarki
_gaPlik pozwalający na tworzenie statystyk odwiedzin strony i zachowań na stronie i zapisanie Twojego unikalnego ID2 lata  
_gatPlik pozwalający Google Analytics na kontrolę ilości zapytań kierowanych do strony1 dzień
_gidPlik pozwalający zebrać Twój unikalny numer ID i śledzić Twoją aktywność na stronie do celu statystyki odwiedzin1 dzień
collectPlik pozwalający na zebranie informacji o używanym przez Ciebie urządzeniu, jego rodzaju i użycie tych danych przez Google AnalyticsDo czasu zamknięcia przez Ciebie sesji przeglądarki

W ramach prowadzenia sklepu Co ja plotę korzysta z usług innych podmiotów, którym mogą być przekazane Twoje dane osobowe:

 • sklep korzysta z narzędzi Google Analytics, w ramach których Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA, zbiera dane użytkowników (kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Google – Google Data Protection Office,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043); przepływ danych do USA jest zabezpieczony umową międzynarodową pomiędzy USA i Unią Europejską tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), do której przystąpiło Google; więcej można dowidzieć się na: https://www.privacyshield.gov;
 • sklep umożliwia płatności drogą elektroniczną – przelewy natychmiastowe, BLIK, płatność kartą – co zapewniane jest przez zewnętrznego dostawcę, który jest niezależnym administratorem danych osobowych: PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, Polska, z polityką prywatności tego administratora można zapoznać się pod adresem: https://www.przelewy24.pl/polityka-plikow-cookies;
 • w ramach wysyłki zamówionego przez Ciebie produktu Twoje dane zostaną przekazane wybranemu przez Ciebie operatorowi pocztowemu;
 • jeśli polubisz profil Co ja plotę w mediach społecznościowych za pomocą przycisku na tej stronie, Twoje dane będą automatycznie przekazane do platformy, na której polubisz profil, Pinterest – prowadzonej przez spółkę Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia (polityka prywatności: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy), Facebook i Instagram – prowadzonych przez Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (polityka prywatności: https://www.facebook.com/policy.php);
 • Twoje dane mogą też zostać przekazane doradcom prawnym i podatkowym Co ja plotę, a także w razie konieczności organom administracji publicznej, organom ścigania, sądom (w tym sądom polubownym i mediatorom).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Co ja plotę;
 • żądania sprostowania swoich danych, a także ich uzupełnienia;
 • żądania usunięcia swoich danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania, w których zostały zebrane, Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, usunięcie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub gdy złożyłeś/złożyłaś sprzeciw wobec przetwarzania danych i Co ja plotę nie ma nadrzędnego interesu, aby Twoje dane przetwarzać;
 • żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionujesz prawidłowość zebranych danych (do czasu sprawdzenia prawidłowości danych), gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz aby zostały usunięte, gdy dane nie są już potrzebne Co ja plotę, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń, gdy składasz sprzeciw wobec przetwarzania danych (do czasu jego rozpatrzenia) – wtedy przez czas rozpatrywania powiązanego żądania Twoje dane bedą wyłącznie przechowywane i nie będą dokonywane inne operacje przetwarzania danych, chyba że się na to zgodzisz;
 • przenoszenia danych – czyli uzyskania kopii swoich danych w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz jeśli chcesz – przesłania tych danych do innego administratora – prawo to dotyczy danych przetwarzanych na podstawie łączącej nas umowy oraz przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przez Co ja plotę na podstawie uzasadnionego interesu administratora – ze względu na Twoją szczególną sytuację, gdy Co ja plotę nie ma nadrzędnego wobec Twojego interesu do przetwarzania Twoich danych i nie są one niezbędne do ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń Co ja plotę. W przypadku przetwarzania Twoich danych do celów marketingowych, możesz zawsze złożyć sprzeciw i Co ja plotę nie wolno dalej Twoich danych przetwarzać w tym celu.

Aby skorzystać ze swoich praw napisz email na adres: marta@cojaplote.com

Każdy ma także prawo do złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoje dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla zawarcia umowy z Co ja plotę za pośrednictwem sklepu internetowego. Niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.

Adres naszej strony internetowej to: www.cojaplote.com

CO JA PLOTĘ Marta Rakoczy z siedzibą w Sadowej 05-092 na ulicy Sielanki 12.

NIP:  5311565818, REGON:  360647145